I od menších obcí se máme co učit (Rozhovor se starostou Pavlem Málkem)